POSTY

Bierz od świata to...

Bierz od świata to, co ci daje, ale nie domagaj się tego, czego ci dać nie chce. Natomiast prosić możesz zawsze.
Ali Ibn Abi Talib